loading...
تدریس خصوصی زبان
تدریس خصوصی زبان انگلیسی

مدیر سایت بازدید : 1535 سه شنبه 14 شهریور 1391 نظرات (0)

دانلود دانلود فایل PDF کتاب Focus on Academic Skills for IELTS  (حجم 48 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Focus on Academic Skills for IELTS  (حجم 11 مگابایت)


راهنماپس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

نکته 1: ترتیب منابع بر مبنای کیفیت مجموعه های آموزشی می باشد.

نکته 2: دانلود فهرست کتاب ها کلیک نمایید


نام کتاب: 101Helpful Hints for IELTS-General

موضوع کتاب:  نکات مفید وکلیدی آزمون آیلتس جنرال

شامل: فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 96 مگابایت)

نام کتاب: 101Helpful Hints for IELTS-Academic

موضوع کتاب:  نکات مفید و کلیدی آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 107 مگابایت)

نام کتاب: 202Useful Exercises for IELTS

موضوع کتاب:  202 تمرین مفید برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 51 مگابایت)

نام کتاب: 404Essential Tests for IELTS-General

موضوع کتاب:  404 تست ضروری برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 242 مگابایت)

نام کتاب: 404Essential Tests for IELTS-Academic

موضوع کتاب:  404 تست ضروری برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 222 مگابایت)

نام کتاب: Barrons Essential Words For IELTS

موضوع کتاب:  لغات ضروری برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 130 مگابایت)

نام کتاب: Barrons How to Prepare for the IELTS

موضوع کتاب:  آمادگی برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 122 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 1

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 1

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 14 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 2

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 2

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 27 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 3

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 3

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 22 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 4

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 4

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 45 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 5

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 5

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 32 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 6

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 6

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 55 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 7

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 7

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 116 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 8

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 8

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 98 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 9

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 9

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 140 مگابایت)

نام کتاب:  504Absolutely Essential Words

موضوع کتاب: 504 لغت ضروری آزمون زبان انگلیسی

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 348 مگابایت)

نام کتاب: Ace the IELTS

موضوع کتاب:  راهنمای کسب نمرات بالا در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های  PDF کتاب اصلی و فایل PDF ترجمه شده فارسی

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 1 مگابایت)

نام کتاب: Collins Listening for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت شنیداری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 197 مگابایت)

نام کتاب: Collins Speaking for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت گفتاری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 175 مگابایت)

نام کتاب: Collins Reading for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 73 مگابایت)

نام کتاب: Collins Writing for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت نوشتاری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: Collins Vocabulary for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت واژگان و لغات برای آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 45 مگابایت)

نام کتاب: Collins Grammar for IELTS

موضوع کتاب:  آموزش گرامر برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 91 مگابایت)

نام کتاب:  Vocabulary for IELTS Cambridge

موضوع کتاب:  تقویت مهارت لغات و واژگان آزمون آیلتس - کمبریج

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 117 مگابایت)

نام کتاب: High Impact IELTS

موضوع کتاب:   دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 264 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Masterclass Oxford

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 168 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Target 5.0

موضوع کتاب:  راهنمای کسب نمره 5 در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز به همراه Mock Tests

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 241 مگابایت)

نام کتاب: Focus on IELTS

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 353 مگابایت)

نام کتاب: Focus on Skills for IELTS Foundation

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 186 مگابایت)

نام کتاب: Focus on Skills for IELTS Academic

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 59 مگابایت)

نام کتاب: Improve Your IELTS Listening & Speaking

موضوع کتاب:  تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

نام کتاب: Improve Your IELTS Reading

موضوع کتاب:  تقویت مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 33 مگابایت)

نام کتاب:  Improve Your IELTS Writing

موضوع کتاب:  تقویت مهارت نوشتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 46 مگابایت)

نام کتاب: Test Your Vocabulary-General

موضوع کتاب:  تست های لغات سطح بندی شده

شامل:  فایل PDF کتاب اول تا کتاب پنجم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 76 مگابایت)

نام کتاب: Official IELTS Practice Material 1

موضوع کتاب:  منابع تمرینی آزمون آیلتس جلد اول

شامل:  فایل های صوتی، ویدویی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 369 مگابایت)

نام کتاب: Official IELTS Practice Material 2

موضوع کتاب:  منابع تمرینی آزمون آیلتس جلد دوم

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 163 مگابایت)

نام کتاب: Common Mistakes at IELTS

موضوع کتاب:  اشتباهات رایج آزمون آیلتس در سطوح متوسط و پیشرفته

شامل:  فایل های PDF کتاب سطح Intermediate و سطح Advanced

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 19 مگابایت)

نام کتاب: IELTS For Academic Purpose

موضوع کتاب:  یادگیری مهارت های آزمون آیلتس برای آیلتس آکادمیک

شامل: 

فایل صوتی و PDF کتاب دانش آموز و معلم IELTS For Academic Purpose

فایل صوتی و PDF کتاب IELTS For Academic Purpose- Practice Tests

فایل PDF و صوتی IELTS For Academic Purpose-Bandscore Booster

دانلود دانلود   (حجم: 436 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS 1

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 215 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS 2

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم و کتاب تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 256 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS Grammar & Vocab

موضوع کتاب:  تقویت گرامر و لغات برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 145 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS Practice Test

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 110 مگابایت)

نام کتاب: Complete IELTS Band 5.5-6.5 Cambridge

موضوع کتاب:  تقویت مهارت آزمون آیلتس برای کسب نمره 5.5 تا 6.5

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 87 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Resource Pack

موضوع کتاب:  منابع تقویتی آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 109 مگابایت)

نام کتاب: Academic Vocabulary in Use

موضوع کتاب:  لغات آکادمیک کاربردی

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: Grammar for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت گرامر برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 144 مگابایت)

نام کتاب:  Basic English Grammar Betty Azar

موضوع کتاب:  گرامر پایه زبان انگلیسی بتی آذر

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 127 مگابایت)

نام کتاب: English Grammar in Persian

موضوع کتاب:  گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 1 مگابایت)

نام کتاب: Check Your Vocabulary for IELTS

موضوع کتاب:  لغات آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب Answer Key

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 4 مگابایت)

نام کتاب: Get Ready for IELTS Pre-Intermediate

موضوع کتاب:  تقویت مهارت های آزمون آیلتس برای سطوح پیش از متوسط

شامل: 

فایل صوتی و PDF کتاب Get Ready - Listening Pre-Intermediate

فایل PDF کتاب Get Ready - Reading Pre-Intermediate

فایل PDF کتاب Get Ready - Writing Pre-Intermediate

دانلود دانلود   (حجم: 145 مگابایت)

نام کتاب: Insight Into IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

به همراه صوتی و پی دی اف Insight into IELTS Exra

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 64 مگابایت)

نام کتاب: New Insight into IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 242 مگابایت)

نام کتاب: Reading Comprehensions-General

موضوع کتاب:  نمونه سوالات درک مطلب عمومی

شامل: فایل های پی دی اف Reading های زبان انگلیسی به همراه پاسخ

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 15 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Graduation

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 136 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Test Builder

موضوع کتاب:   نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 150 مگابایت)

نام کتاب: Step up to IELTS Cambridge

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 375 مگابایت)

نام کتاب: Succeed in IELTS Speaking

موضوع کتاب:  کسب موفقیت در مهارت گفتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 87 مگابایت)

نام کتاب: Kaplan IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس - کاپلان

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 84 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Express-Intermediate

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس سطح متوسط

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Express-Upper Intermediate

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس سطح پیشرفته

شامل:  فایل های صوتی، ویدویی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 428 مگابایت)

نام کتاب: Academic Vocabulary 4th Edition

موضوع کتاب:  تقویت واژگان آزمون های آکادمیک

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 6 مگابایت)

نام کتاب: Action Plan For IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 14 مگابایت)

نام کتاب: ESL Seminars on IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت گفتاری در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 20 مگابایت)

نام کتاب: Essential Reading & Writing for IELTS

موضوع کتاب:  Reading و Writing های ضروری آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب ها

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 62 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Foundation MacMillan

موضوع کتاب:  اصول پایه ای برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 96 مگابایت)

نام کتاب: IELTS on Track Test Practice

موضوع کتاب:  تست های تمرینی آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 113 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Now

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 15 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Test James Milton

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس جیمز میلتون

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 91 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Test Thomason

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس تامسون

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 222 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Tests Plus

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 42 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Preparation and Practice

موضوع کتاب:  آمادسازی و تمرین برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 16 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Reading Tests

موضوع کتاب:  نمونه تست های مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 22 مگابایت)

نام کتاب: Instant for IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 83 مگابایت)

نام کتاب: Mission General

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های PDF کتاب های دانش آموز و معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 33 مگابایت)

نام کتاب: Passport to IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای قبولی در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 68 مگابایت)

نام کتاب: Past IELTS Essays

موضوع کتاب:  موضوعات گذشته در نگارش آزمون آیلتس

شامل:  فایل پی دی اف 279 نمونه Writing آزمون های آیلتس گذشته

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 2 مگابایت)

نام کتاب: Scott English Success

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF تست های گذشته آزمون آیلتس در هر چهار مهارت

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 43 مگابایت)

نام کتاب: Successful Writing

موضوع کتاب:  آموزش نگارش درست زبان انگلیسی

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 16 مگابایت)

نام کتاب: The New Prepare for IELTS General

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 68 مگابایت)

نام کتاب: The New Prepare for IELTS Academic

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 65 مگابایت)

نام کتاب: Writing for the Real World 1,2

موضوع کتاب:  آموزش نگارش طبیعی در زبان انگلیسی

شامل:  فایل PDF کتاب های سطح 1 و 2

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 26 مگابایت)

نام کتاب: More eBooks for IELTS

موضوع کتاب:  سایر کتاب ها در زمینه آزمون آیلتس

شامل:  15 عنوان از کتاب های دیگر

IELTS sample Practice Tests

IELTS Strategies for Study

Pass the IELTS Speaking and Writing

Prepare for IELTS

350 Essential Words For IELTS by Kamran

Academic Writing Practice

English Brainstormers Jossey Bass

IELTS Interactive self-study 200 Advanc

IELTS Maxirniser Educational Book

IELTS Secrets

IELTS Speaking Real Test

IELTS Speaking Topics

Ins and Outs of Prepositions

Teaching Academic ESL Writing

The A-Z of Correct English Common Errors in English

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

 

رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com

 
 
منبع : سایت www.irlanguage.com
مدیر سایت بازدید : 1854 سه شنبه 24 مرداد 1391 نظرات (4)

 

 

توجه: لطفا ابتدا شرایط تدریس در موسسه مدرس خوب را  مطالعه فرمائید در صورت قبول شرایط بر روی تصویر  کلیک کنید.

 

  شرایط تدریس اساتید در موسسه تدریس خصوصی مدرس خوب:

 

 
I)
شرایط عمومی تدریس اساتید در موسسه تدریس خصوصی مدرس خوب
متعهد به ضوابط موسسه تدریس خصوصی  مدرس خوب به شرط زیر:
1- 
رعایت وقت قانونی برای هر جلسه تدریس که ۱۰۰ دقیقه مفید می باشد.
تذکرمدیریت حق دارد در پایان هر جلسه با شاگرد تماس گرفته و میزان رضایت شاگرد را در کارنامه استاد لحاظ نماید.
2- 
ارائه گزارش شفاف هر جلسه تدریس خصوصی به مدیریت بلافاصله پس از اتمام جلسه. 
3- 
پرداخت حق کمیسیون که توسط مدیریت موسسه تعیین می گردد.
4- 
اعلام انصراف فوری به مدیریت در صورتی که به هر دلیلی دیگر قصد تدریس وجود ندارد.
5- 
پاسخگویی سریع و آنی به تماس های  مدیریت.
6- 
عدم انعقاد قرارداد با شاگردان موسسه مدرس خوب بدون اطلاع مدیریت.
تذکر: هر شاگردی که توسط موسسه مدرس خوب به یکی از اساتید ارجاع می شود، تا هر زمان (هر ترم یا هرسالی) و در هر درسی که با استاد مذکور کلاس خصوصی برگزار کند چه کلاس با واسطه موسسه باشد چه بدون واسطه موسسه، استاد می بایست کمیسیون تدریس ها را پرداخت نماید حتی اگر موسسه از این موضوع بی خبر باشد یا سالها از اولین ارجاع موسسه گذشته باشد. 

 

II)شرایط اختصاصی تدریس اساتید در موسسه تدریس خصوصی مدرس خوب
 
الف) دارا بودن مدرک مرتبط از دانشگاه یا موسسات معتبر
ب)سابقه کار مرتبط 
پ) دارا بودن فن بیان و توانایی در انتقال مطالب.
ت) آشنایی با شیوه های نوین تدریس در رشته خود.

 

 

 

 

 

تذکر: دانش آموختگان ممتاز و دارای سابقه تدریس بیشتر، در اولویت قرار دارند.

مدیر سایت بازدید : 1562 جمعه 20 مرداد 1391 نظرات (0)

fast-delivery-words

با این کتاب تنها با صرف وقت ۲۰ دقیقه در روز میتوانید کلمات و مکالمه های انگلیسی را به صورت خودآموز فرا گرفته و از هر نوع مقاله یا نوشته‌ای به زبان انگلیسی سر در بیاورید. این کتاب در طی ۲۰مرحله‌ی ساده و طبق یک برنامه‌ی آموزشی مدون به شما یاد می‌دهد که چطور می‌توانید موفقیت خود را در خواندن و درک مطلب متون انگلیسی تضمین کرده و این مهارت ضروری را چه برای آمادگی در آزمون‌های زبان انگلیسی و چه برای مطالعه‌ی کتب و نشریات انگلیسی زبان به دست آورید

این کتاب را امتحان کنید. پشیمان نخواهید شد

با این کتاب تنها با صرف وقت ۲۰ دقیقه در روز میتوانید کلمات و مکالمه های انگلیسی را به صورت خودآموز فرا گرفته و از هر نوع مقاله یا نوشته‌ای به زبان انگلیسی سر در بیاورید. این کتاب در طی ۲۰مرحله‌ی ساده و طبق یک برنامه‌ی آموزشی مدون به شما یاد می‌دهد که چطور می‌توانید موفقیت خود را در خواندن و درک مطلب متون انگلیسی تضمین کرده و این مهارت ضروری را چه برای آمادگی در آزمون‌های زبان انگلیسی و چه برای مطالعه‌ی کتب و نشریات انگلیسی زبان به دست آورید

این کتاب را امتحان کنید. پشیمان نخواهید شد

مدیر سایت بازدید : 1611 جمعه 20 مرداد 1391 نظرات (0)


یادگیری دلچسب

مجموعه های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی را از سایت زبان دانلود که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، دانلود نمایید

امروزه کتاب های الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهای کمک آموزشی جهت فراگیری زبان به زبان آموزان می باشند. کتابی را که امروز به شما معرفی خواهیم کرد برایتان آماده کرده ایم یکی از معروف ترین کتاب های کمک آموزشی زبان انگلیسی می باشد. کتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words شامل مجموعه ای از رایج ترین لغات زبان انگلیسی بوده که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات رایج زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب دارای ۶ مجموعه است که

 

امروز نسخه شماره ۵ این مجموعه برای دانلود شما کاربران محترم قرار داده ایم. همچنین لازم به ذکر است که لغات موجود در این کتاب ها بر پایه مطالعات دقیق انتخاب شده و تقریبا ۹۵ درصد از مکالمات عادی زبان انگلیسی را پوشش میدهند

.

توجه داشته باشید که این مجموعه به صورت کتاب های صوتی می باشد و به صورت یک کتاب الکترونیکی با فرمت PDF نبوده در واقع به شکل کلاسیک کتابهای لغت تنظیم گردیده که طی آن پس تلفظ کلمه معنی آن و در برخی موارد مثالها و تمرین هایی از کاربرد آن گفته خواهد شد.

 

دانلود با لينک مسقيم

zabandownload.com

مدیر سایت بازدید : 3795 سه شنبه 20 دی 1390 نظرات (0)

 

آموزش زبان FACE TO FACE


 

آموزش زبان Face 2 Face از سری آموزش های کمبریج مجموعه ای باورنکردنی برای یادگیری زبان انگلیسی

 


بهترین آموزش زبان با استفاده از صوت و تصویر است
از انتشارات قوی دانشگاه کمبریج انگلستان
 
 

دانلود مجموعه آموزش زبان انگلیسی

Face2Face Cambridge English Course

با لینک مستقیم همه فایل ها جداگانه نیز کار می کنند

 

     سطح Elementary 

fae2 face مقدماتی

           دانلود PDF کتابهای Student Book و WorkBook  مجموعه Face2Face

            دانلود فایل های صوتی مجموعه Face2Face

            دانلود نرم افزار Interactive مجموعه Face2Face

 


     سطح  Pre Intermediate 

سطح قبل متوسط

           دانلود PDF کتابهای Student Book و WorkBook  مجموعه Face2Face

            دانلود فایل های صوتی مجموعه Face2Face

            دانلود نرم افزار Interactive مجموعه Face2Face

 


    سطح Intermediate  

سطح متوسط

    دانلود PDF کتابهای Student Book و WorkBook  مجموعه Face2Face

    دانلود فایل های صوتی مجموعه Face2Face

    دانلود نرم افزار Interactive مجموعه Face2Face

 


سطح پیشرفته زبان

    سطح Upper Intermediate 

   دانلود PDF کتابهای Student Book و WorkBook  مجموعه Face2Face

   دانلود فایل های صوتی مجموعه Face2Face

    دانلود نرم افزار Interactive مجموعه Face2Face

 

پسورد کلیه فایل ها www.zabandownload.com

 

مدیر سایت بازدید : 2011 دوشنبه 14 شهریور 1390 نظرات (0)

دانلود رایگان کتاب های FCE Result آزمون CAE

 

CAE Result


 

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز CAE Result Student Book (حجم: 20 مگابایت)

  دانلود دانلود صوتی کتاب دانش آموز CAE Result Audio (حجم: 61 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب تمرین CAE Result Work Book (حجم: 11 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل صوتی کتاب تمرین CAE Result Work Book Audio (حجم: 69 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب معلم CAE Result Teachers Pack (حجم: 8 مگابایت)


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: ww w.irlanguage.com


مدیر سایت بازدید : 1378 دوشنبه 14 شهریور 1390 نظرات (0)

 


دانلود رایگان کتاب های FCE Result آزمون FCE

 

FCE Result


 

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز FCE Result Student Book (حجم: 53 مگابایت)

  دانلود دانلود صوتی کتاب دانش آموز FCE Result Audio (حجم: 59 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب تمرین FCE Result Work Book (حجم: 26 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل صوتی کتاب تمرین FCE Result Work Book Audio (حجم: 37 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل PDF کتاب معلم FCE Result Teachers Pack (حجم: 42 مگابایت)

  دانلود دانلود فایل ویدویی معلمان FCE Result Teachers DVD (حجم: 90 مگابایت)


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: ww w.irlanguage.com


مدیر سایت بازدید : 1434 دوشنبه 14 شهریور 1390 نظرات (0)

راهنماپس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

نکته 1: ترتیب منابع بر مبنای کیفیت مجموعه های آموزشی می باشد.

نکته 2: دانلود فهرست کتاب ها کلیک نمایید


نام کتاب: PET Result

فایل PDF کتاب های دانش آموز، کتاب تمرین به همراه پاسخ

فایل های صوتی کتاب دانش آموز

فایل ویدویی DVD Teachers

 

دانلود دانلود   (حجم: 636 مگابایت)

نام کتاب: Target PET

فایل PDF کتاب های دانش آموز، کتاب کار، کتاب معلم و تمارین لغات

فایل های صوتی کتاب

نرم افزار اینتراکتیو آزمون PET (نمونه آزمون ها به همراه پاسخ)

 

دانلود دانلود   (حجم: 193 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Exams Extra PET

فایل PDF کتاب دانش آموز

فایل های صوتی کتاب

نرم افزار اینتراکتیو آزمون PET (نمونه آزمون ها به همراه پاسخ)

 

دانلود دانلود   (حجم: 179 مگابایت)

نام کتاب: Objective PET Cambridge

فایل PDF کتاب های دانش آموز، کتاب کار، کتاب منابع کمک آموزشی معلم

فایل های صوتی کتاب به همراه نمونه آزمون

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 342 مگابایت)

نام کتاب: Succeed in PET-Book

فایل PDF کتاب به همراه پاسخ

فایل های صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 167 مگابایت)

نام کتاب: The Official Top Tips for PET

فایل PDF کتاب

نرم افزار آزمون PET

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 517 مگابایت)

نام کتاب: Instant PET

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 129 مگابایت)

نام کتاب: Check Your Vocabulary For PET

فایل PDF کتاب

 

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 44 مگابایت)

نام کتاب: PET Practice Tests-Headway

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 150 مگابایت)

نام کتاب: PET 2 Cambridge

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 160 مگابایت)

نام کتاب: PET 3 Cambridge

فایل PDF کتاب

 

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: PET 4 Cambridge

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 28 مگابایت)

نام کتاب: PET 5 Cambridge

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 74 مگابایت)

نام کتاب: PET 6 Cambridge

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 178 مگابایت)

نام کتاب: Practice Test for PET

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 98 مگابایت)

نام کتاب: PET Practice Tests

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 121 مگابایت)

نام کتاب: PET Practice Tests Plus 1

فایل PDF کتاب

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 273 مگابایت)

نام کتاب: PET Practice Tests Plus 2

فایل PDF کتاب

نرم افزار تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 179 مگابایت)

نام کتاب: PET-Past Examination Papers 2004

فایل PDF نمونه آزمون سال 2004

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 37 مگابایت)

نام کتاب: PET-Past Examination Papers 2005

فایل PDF نمونه آزمون سال 2005

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 42 مگابایت)

نام کتاب: PET-Past Examination Papers 2008

فایل PDF نمونه آزمون سال 2008

فایل صوتی کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 26 مگابایت)

نام کتاب: Five Test for PET Oxford

فایل PDF پنج نمونه آزمون پت

فایل صوتی

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 155 مگابایت)

نام کتاب: Introduction to PET

فایل PDF کتاب

نرم افزار تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 34 مگابایت)

نام کتاب: PET Masterclass

فایل PDF کتاب دانش آموز

فایل PDF و صوتی کتاب تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 67 مگابایت)

نام کتاب: Common mistakes at PET

فایل PDF کتاب

 

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: PET Preparation and Practice

فایل PDF کتاب

 

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 3 مگابایت)

 


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


مدیر سایت بازدید : 1187 چهارشنبه 02 شهریور 1390 نظرات (0)

 

 

Zabantehran.IR's photo.

در ساحل Zadar در کرواسی ابزار موسیقی عجیبی قرار دارد که

نوازنده‌اش کسی نیست جز امواج دریا!

 

لوله‌های این ارگ در زیر پلکان بتونی قرار گرفته. امواج با

برخورد به این لوله‌ها اصوات تصادفی ولی هارمونیکی ایجاد می‌کنند. بازدید و شنیدن

صدای این ارگ دریایی از آوریل ۲۰۰۵ برای عموم ممکن شده است.

بازسازی‌های پر هرج و مرج بعد از خرابی‌های

وارد شده در جریان جنگ

جهانی دوم به «زادار» ، ساحل این شهر را مبدل به یک دیواره بتونی یکنواخت

و زشت کرده بود. حالا با این ارگ دریایی این شهر یک جاذبه توریستی جالب پیدا کرده است.

صدای این ارگ دریایی را  از اینجا بشنوید.

 

صدای این ارگ دریایی را  از اینجا بشنوید(تصویری)

مدیر سایت بازدید : 1613 جمعه 03 تیر 1390 نظرات (0)

 

 

نرم افزار پیشرفته Tell Me More

1 عدد دی وی دی، 6900تومان

این نرم افزار که از سوی کارشناسان آموزشی به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای آموزش زبان در دنیا معرفی شده است، به نحو گسترده ای در سرتاسر جهان، از کاربران معمولی گرفته تا موسسات بزرگ آموزشی، مورد استفاده قرار گرفته است. بهره گیری از آخرین تکنولوژیهای آموزشی، گستردگی دوره ها، تنوع تمرینات و در بر گرفتن همه سطوح (از مقدماتی تا پیشرفته) برخی از ویژگیهای این مجموعه هستند.نرم افزار آموزشی Learn To Speak English 10

1 عدد دی وی دی،6900 تومان

این نرم افزار یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی در دنیا محسوب شده و دربرگیرنده دوره‌های گسترده‌ای از سطح مقدماتی تا پیشرفته می‌باشد و با محیط چند رسانه‌ای و زیبای خود و همینطور امکانات آموزشی فراوان کاربران را در تمام دنیا به سوی خود جلب کرده است.

 

 

برای دیدن نرم افزار های دیگر به ادامه مطلب مراجعه نمایید
تعداد صفحات : 5

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  نظرتون رو در مورد این سایت ابراز فرمایید
  مطالب خواندنی

  هزینه تدریس خصوصی چقدر است؟

  مزایای تدریس خصوصی نسبت به تدریس گروهی کدام است؟

  نکاتی چند پیرامون مطالعه صحیح و اصولی

  شرایط صحیح مطالعه کردن و جلوگیری از فراموشی

  چگونه امتحاني موفق داشته باشيم؟

  مطالعه موفق با تمرکز ممکن است

  روشی برای یادگیری آسان

  تدریس خصوصی و مزایای آن

  انواع روشهاي تدريس

  اعلام شرایط معافیت تحصیلی مشمولان

  همه چی درباره ی فیزیک کنکور از زبان تک رقمی ها…

  جديدترين تصميمات درباره ی کنکور 93

  روش مطالعه پس ختام

  روش مطالعه پس ختام

  چگونه تمرکز داشته باشيم؟

  80 نكته مهم در تدريس موفق

  داوطلبان کنکور چگونه مطالعه نمایند

  معجزهای به نام مرور

  ويژگيهاي يادگيري

  نکات، و دانستنی های مهم درباره ی کنکور

  آمار سایت
 • کل مطالب : 61
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 38
 • بازدید امروز : 7
 • باردید دیروز : 116
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 123
 • بازدید ماه : 5,821
 • بازدید سال : 75,219
 • بازدید کلی : 645,074
 • کدهای اختصاصی
  منابع آزمون های زبان انگلیسی
  از این منو می توانید منابع آزمون های   تافل، آیلتس،... را به صورت رایگان دانلود نمایید.
  پیام کوتاه

  http://up.riazitehran.ir/up/riazitehran/Pictures/sssss1619021.jpg