loading...
تدریس خصوصی زبان
تدریس خصوصی زبان انگلیسی

مدیر سایت بازدید : 1535 سه شنبه 14 شهریور 1391 نظرات (0)

دانلود دانلود فایل PDF کتاب Focus on Academic Skills for IELTS  (حجم 48 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب Focus on Academic Skills for IELTS  (حجم 11 مگابایت)


راهنماپس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

نکته 1: ترتیب منابع بر مبنای کیفیت مجموعه های آموزشی می باشد.

نکته 2: دانلود فهرست کتاب ها کلیک نمایید


نام کتاب: 101Helpful Hints for IELTS-General

موضوع کتاب:  نکات مفید وکلیدی آزمون آیلتس جنرال

شامل: فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 96 مگابایت)

نام کتاب: 101Helpful Hints for IELTS-Academic

موضوع کتاب:  نکات مفید و کلیدی آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 107 مگابایت)

نام کتاب: 202Useful Exercises for IELTS

موضوع کتاب:  202 تمرین مفید برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 51 مگابایت)

نام کتاب: 404Essential Tests for IELTS-General

موضوع کتاب:  404 تست ضروری برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 242 مگابایت)

نام کتاب: 404Essential Tests for IELTS-Academic

موضوع کتاب:  404 تست ضروری برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 222 مگابایت)

نام کتاب: Barrons Essential Words For IELTS

موضوع کتاب:  لغات ضروری برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 130 مگابایت)

نام کتاب: Barrons How to Prepare for the IELTS

موضوع کتاب:  آمادگی برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 122 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 1

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 1

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 14 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 2

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 2

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 27 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 3

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 3

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 22 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 4

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 4

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 45 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 5

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 5

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 32 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 6

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 6

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 55 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 7

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 7

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 116 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 8

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 8

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 98 مگابایت)

نام کتاب: Cambridge Practice Tests for IELTS 9

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس کمبریج 9

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 140 مگابایت)

نام کتاب:  504Absolutely Essential Words

موضوع کتاب: 504 لغت ضروری آزمون زبان انگلیسی

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 348 مگابایت)

نام کتاب: Ace the IELTS

موضوع کتاب:  راهنمای کسب نمرات بالا در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های  PDF کتاب اصلی و فایل PDF ترجمه شده فارسی

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 1 مگابایت)

نام کتاب: Collins Listening for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت شنیداری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 197 مگابایت)

نام کتاب: Collins Speaking for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت گفتاری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 175 مگابایت)

نام کتاب: Collins Reading for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 73 مگابایت)

نام کتاب: Collins Writing for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت نوشتاری آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: Collins Vocabulary for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت واژگان و لغات برای آزمون آیلتس - کالینز

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 45 مگابایت)

نام کتاب: Collins Grammar for IELTS

موضوع کتاب:  آموزش گرامر برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 91 مگابایت)

نام کتاب:  Vocabulary for IELTS Cambridge

موضوع کتاب:  تقویت مهارت لغات و واژگان آزمون آیلتس - کمبریج

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 117 مگابایت)

نام کتاب: High Impact IELTS

موضوع کتاب:   دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 264 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Masterclass Oxford

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 168 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Target 5.0

موضوع کتاب:  راهنمای کسب نمره 5 در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز به همراه Mock Tests

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 241 مگابایت)

نام کتاب: Focus on IELTS

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 353 مگابایت)

نام کتاب: Focus on Skills for IELTS Foundation

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 186 مگابایت)

نام کتاب: Focus on Skills for IELTS Academic

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 59 مگابایت)

نام کتاب: Improve Your IELTS Listening & Speaking

موضوع کتاب:  تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

نام کتاب: Improve Your IELTS Reading

موضوع کتاب:  تقویت مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 33 مگابایت)

نام کتاب:  Improve Your IELTS Writing

موضوع کتاب:  تقویت مهارت نوشتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 46 مگابایت)

نام کتاب: Test Your Vocabulary-General

موضوع کتاب:  تست های لغات سطح بندی شده

شامل:  فایل PDF کتاب اول تا کتاب پنجم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 76 مگابایت)

نام کتاب: Official IELTS Practice Material 1

موضوع کتاب:  منابع تمرینی آزمون آیلتس جلد اول

شامل:  فایل های صوتی، ویدویی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 369 مگابایت)

نام کتاب: Official IELTS Practice Material 2

موضوع کتاب:  منابع تمرینی آزمون آیلتس جلد دوم

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 163 مگابایت)

نام کتاب: Common Mistakes at IELTS

موضوع کتاب:  اشتباهات رایج آزمون آیلتس در سطوح متوسط و پیشرفته

شامل:  فایل های PDF کتاب سطح Intermediate و سطح Advanced

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 19 مگابایت)

نام کتاب: IELTS For Academic Purpose

موضوع کتاب:  یادگیری مهارت های آزمون آیلتس برای آیلتس آکادمیک

شامل: 

فایل صوتی و PDF کتاب دانش آموز و معلم IELTS For Academic Purpose

فایل صوتی و PDF کتاب IELTS For Academic Purpose- Practice Tests

فایل PDF و صوتی IELTS For Academic Purpose-Bandscore Booster

دانلود دانلود   (حجم: 436 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS 1

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 215 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS 2

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم و کتاب تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 256 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS Grammar & Vocab

موضوع کتاب:  تقویت گرامر و لغات برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 145 مگابایت)

نام کتاب: Achieve IELTS Practice Test

موضوع کتاب:  نمونه تست های آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 110 مگابایت)

نام کتاب: Complete IELTS Band 5.5-6.5 Cambridge

موضوع کتاب:  تقویت مهارت آزمون آیلتس برای کسب نمره 5.5 تا 6.5

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 87 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Resource Pack

موضوع کتاب:  منابع تقویتی آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 109 مگابایت)

نام کتاب: Academic Vocabulary in Use

موضوع کتاب:  لغات آکادمیک کاربردی

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 5 مگابایت)

نام کتاب: Grammar for IELTS

موضوع کتاب:  تقویت گرامر برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 144 مگابایت)

نام کتاب:  Basic English Grammar Betty Azar

موضوع کتاب:  گرامر پایه زبان انگلیسی بتی آذر

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 127 مگابایت)

نام کتاب: English Grammar in Persian

موضوع کتاب:  گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 1 مگابایت)

نام کتاب: Check Your Vocabulary for IELTS

موضوع کتاب:  لغات آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب Answer Key

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 4 مگابایت)

نام کتاب: Get Ready for IELTS Pre-Intermediate

موضوع کتاب:  تقویت مهارت های آزمون آیلتس برای سطوح پیش از متوسط

شامل: 

فایل صوتی و PDF کتاب Get Ready - Listening Pre-Intermediate

فایل PDF کتاب Get Ready - Reading Pre-Intermediate

فایل PDF کتاب Get Ready - Writing Pre-Intermediate

دانلود دانلود   (حجم: 145 مگابایت)

نام کتاب: Insight Into IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

به همراه صوتی و پی دی اف Insight into IELTS Exra

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 64 مگابایت)

نام کتاب: New Insight into IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب تمرین

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 242 مگابایت)

نام کتاب: Reading Comprehensions-General

موضوع کتاب:  نمونه سوالات درک مطلب عمومی

شامل: فایل های پی دی اف Reading های زبان انگلیسی به همراه پاسخ

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 15 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Graduation

موضوع کتاب:  دوره آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 136 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Test Builder

موضوع کتاب:   نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 150 مگابایت)

نام کتاب: Step up to IELTS Cambridge

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 375 مگابایت)

نام کتاب: Succeed in IELTS Speaking

موضوع کتاب:  کسب موفقیت در مهارت گفتاری آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 87 مگابایت)

نام کتاب: Kaplan IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس - کاپلان

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 84 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Express-Intermediate

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس سطح متوسط

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Express-Upper Intermediate

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس سطح پیشرفته

شامل:  فایل های صوتی، ویدویی و PDF کتاب دانش آموز و کتاب معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 428 مگابایت)

نام کتاب: Academic Vocabulary 4th Edition

موضوع کتاب:  تقویت واژگان آزمون های آکادمیک

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 6 مگابایت)

نام کتاب: Action Plan For IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 14 مگابایت)

نام کتاب: ESL Seminars on IELTS

موضوع کتاب:  تقویت مهارت گفتاری در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 20 مگابایت)

نام کتاب: Essential Reading & Writing for IELTS

موضوع کتاب:  Reading و Writing های ضروری آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب ها

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 62 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Foundation MacMillan

موضوع کتاب:  اصول پایه ای برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 96 مگابایت)

نام کتاب: IELTS on Track Test Practice

موضوع کتاب:  تست های تمرینی آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 113 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Now

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 15 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Test James Milton

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس جیمز میلتون

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 91 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Test Thomason

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس تامسون

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 222 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Practice Tests Plus

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 42 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Preparation and Practice

موضوع کتاب:  آمادسازی و تمرین برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 16 مگابایت)

نام کتاب: IELTS Reading Tests

موضوع کتاب:  نمونه تست های مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس

شامل:  فایل PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 22 مگابایت)

نام کتاب: Instant for IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 83 مگابایت)

نام کتاب: Mission General

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های PDF کتاب های دانش آموز و معلم

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 33 مگابایت)

نام کتاب: Passport to IELTS

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای قبولی در آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 68 مگابایت)

نام کتاب: Past IELTS Essays

موضوع کتاب:  موضوعات گذشته در نگارش آزمون آیلتس

شامل:  فایل پی دی اف 279 نمونه Writing آزمون های آیلتس گذشته

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 2 مگابایت)

نام کتاب: Scott English Success

موضوع کتاب:  نمونه سوالات آزمون آیلتس

شامل:  فایل های صوتی و PDF تست های گذشته آزمون آیلتس در هر چهار مهارت

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 43 مگابایت)

نام کتاب: Successful Writing

موضوع کتاب:  آموزش نگارش درست زبان انگلیسی

شامل:  فایل  PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 16 مگابایت)

نام کتاب: The New Prepare for IELTS General

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس جنرال

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 68 مگابایت)

نام کتاب: The New Prepare for IELTS Academic

موضوع کتاب:  آموزش زبان برای آزمون آیلتس آکادمیک

شامل:  فایل های صوتی و PDF کتاب

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 65 مگابایت)

نام کتاب: Writing for the Real World 1,2

موضوع کتاب:  آموزش نگارش طبیعی در زبان انگلیسی

شامل:  فایل PDF کتاب های سطح 1 و 2

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 26 مگابایت)

نام کتاب: More eBooks for IELTS

موضوع کتاب:  سایر کتاب ها در زمینه آزمون آیلتس

شامل:  15 عنوان از کتاب های دیگر

IELTS sample Practice Tests

IELTS Strategies for Study

Pass the IELTS Speaking and Writing

Prepare for IELTS

350 Essential Words For IELTS by Kamran

Academic Writing Practice

English Brainstormers Jossey Bass

IELTS Interactive self-study 200 Advanc

IELTS Maxirniser Educational Book

IELTS Secrets

IELTS Speaking Real Test

IELTS Speaking Topics

Ins and Outs of Prepositions

Teaching Academic ESL Writing

The A-Z of Correct English Common Errors in English

 

 

دانلود دانلود   (حجم: 146 مگابایت)

 

رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com

 
 
منبع : سایت www.irlanguage.com
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  نظرتون رو در مورد این سایت ابراز فرمایید
  مطالب خواندنی

  هزینه تدریس خصوصی چقدر است؟

  مزایای تدریس خصوصی نسبت به تدریس گروهی کدام است؟

  نکاتی چند پیرامون مطالعه صحیح و اصولی

  شرایط صحیح مطالعه کردن و جلوگیری از فراموشی

  چگونه امتحاني موفق داشته باشيم؟

  مطالعه موفق با تمرکز ممکن است

  روشی برای یادگیری آسان

  تدریس خصوصی و مزایای آن

  انواع روشهاي تدريس

  اعلام شرایط معافیت تحصیلی مشمولان

  همه چی درباره ی فیزیک کنکور از زبان تک رقمی ها…

  جديدترين تصميمات درباره ی کنکور 93

  روش مطالعه پس ختام

  روش مطالعه پس ختام

  چگونه تمرکز داشته باشيم؟

  80 نكته مهم در تدريس موفق

  داوطلبان کنکور چگونه مطالعه نمایند

  معجزهای به نام مرور

  ويژگيهاي يادگيري

  نکات، و دانستنی های مهم درباره ی کنکور

  آمار سایت
 • کل مطالب : 61
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 38
 • بازدید امروز : 43
 • باردید دیروز : 116
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 159
 • بازدید ماه : 5,857
 • بازدید سال : 75,255
 • بازدید کلی : 645,110
 • کدهای اختصاصی
  منابع آزمون های زبان انگلیسی
  از این منو می توانید منابع آزمون های   تافل، آیلتس،... را به صورت رایگان دانلود نمایید.
  پیام کوتاه

  http://up.riazitehran.ir/up/riazitehran/Pictures/sssss1619021.jpg